Νέα ΕΣΠΑ

Μείνετε ενημερωμένοι
Ποια επιδοτούμενα προγράμματα του Αγροτικού τομέα αναμένουμε έως τέλος 2016. Γραφεί ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000 € Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 15.000€ έως…
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 52.000.000€ Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας που θα…
Σελίδα 8 από 10

Τελευταία Νέα