Blog

Μείνετε ενημερωμένοι

Απαντήσεις του Χριστοδουλάκη Ελ. Απόστολου, Οικονομολόγου, όπως απαντήθηκαν στην Τηλεοπτική Εκπομπή του ART TV Πρωινή Αρτηρία, στις 30/1/2015.

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2015 13:01

Οντότητες

Οντότητα: Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται και ποιοι υπάγονται.

Νέα ορολογία έρχεται στη ζωή μας, είτε είμαστε απλοί φορολογούμενοι πολίτες, είτε έχουμε κάποια επιχείρηση ή εταιρεία. Η έννοια της οντότητας εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στο φορολογικό τοπίο. Αυτή η έννοια αναμένεται να προβληματίσει τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για διευκρινήσεις, αναφορές και ό,τι άλλο χρειαστεί η φορολογική διοίκηση και ο νομοθέτης.

Συνεπώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες* οντοτήτων οι οποίες είναι τέσσερις. Έτσι, όταν διαβάζουμε ένα άρθρο ή νόμο που να λέει «όλες οι οντότητες ανεξαρτήτως μεγέθους» ή «μόνο πολύ μικρές και μικρές οντότητες», τότε να αντιλαμβανόμαστε σε ποιους αναφέρεται και αν μας αφορά ή όχι. 

Στην παρακάτω κατηγοριοποίηση υπάγονται και ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις ή εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους με το απλογραφικό σύστημα.

Συγκεκριμένα:

1. Πολύ μικρές οντότητες. 

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα και κύκλος εργασιών έως 1.500.000 ευρώ.

2. Μικρές οντότητες. 

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα

3. Μεσαίες οντότητες. 

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

4. Μεγάλες οντότητες. 

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα

*Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιχειρήσεων – δικαιούχων στα προγράμματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελλάδας (επιδοτήσεις-χρηματοδοτήσεις-ενισχύσεις κλπ)

 

Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος

Οικονομολόγος Επιχειρήσεων - Λογιστής Ά τάξης

 

H διαχείριση των μετρητών και των χρηματοροών είναι μία από τις βασικότερες πλευρές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Συχνά ακούμε τη φράση "Δεν με πληρώνουν και αδυνατώ να πληρώσω". Ακούμε επίσης "Μου έσκασαν 2 επιταγές και βγήκα εκτός προγράμματος, κλείνω" ή "Χρειάζομαι χρήματα να αντέξω τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής μου".

Ενώ εργαζόμουν σε μια πολυεθνική, επειδή η φιλοσοφία της εταιρίας ήταν αντίθετη από αυτή των ανταγωνιστών, δηλαδή δεν δίναμε πίστωση, πολλοί πελάτες ψώνιζαν από εμάς, γιατί χρωστούσαν στους υπόλοιπους προμηθευτές, απίθανο?

Μια επιχείρηση, βραχυπρόθεσμα μπορεί να επιβιώσει χωρίς κέρδη, αλλά χωρίς σωστή διαχείριση των χρηματοροών της δεν μπορεί. Δίχως επαρκή ρευστότητα καθημερινά, ακόμα και η πιο επιτυχημένη επιχείρηση θα μπορούσε να αποτύχει, αφού:

 • Χρειάζονται χρήματα για να πληρωθούν οι λογαριασμοί που λήγουν.
 • Αν καθυστερήσουμε να πληρώσουμε προμηθευτές, ίσως διστάσουν να μας δώσουν περαιτέρω προμήθειες.
 • Συχνά οι εργαζόμενοι δεν ανέχονται την καθυστέρηση του μισθού τους.
 • Πολλές φορές οι δανειστές, μας παραπέμπουν στη δικαιοσύνη, με διαταγές πληρωμών ή τακτικές αγωγές.

Τα αποτελέσματα είναι μία επιχείρηση να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση, ή ένας επιχειρηματίας να πτωχεύσει.

Επιπλέον, η έλλειψη ρευστών είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες αποτυχίας και των νέων επιχειρήσεων. Υπολογίζεται ότι από τις δέκα επιχειρήσεις που καταρρέουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, οι επτά το παθαίνουν λόγω προβλημάτων ρευστότητας.

Είτε έχετε ήδη μία επιτυχημένη επιχείρηση, είτε ξεκινάτε τώρα, είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα ρευστότητας, είτε όχι, καλέστε την Επιχείρηση Χριστοδουλάκης και Συνεργάτες. Συνεργαστείτε με τους καλύτερους. Μόνο έτσι θα βάλετε τις βάσεις για την επιτυχία και θα αποφύγετε τις όχι και τόσο ευχάριστες εκπλήξεις.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος

Μια επιχείρηση, είτε ξεκινά τώρα τη λειτουργία της, είτε επεκτείνει τις δραστηριότητές της, ή απλά συνεχίζει να λειτουργεί ως συνήθως, χρειάζεται κεφάλαια για:

 • να αγοράσει κεφαλαιουχικά αγαθά, δηλ. πάγια και εξοπλισμό
 • να κινηθεί, δηλ. να εξυπηρετήσει την καθημερινή δραστηριότητα της, αγοράζοντας εμπορεύματα και πρώτες ύλες ή καλύπτοντας ανάγκες για πληρωμές υπαλλήλων και άλλα έξοδα. Τα κεφάλαια αυτά μπορεί να προέλθουν είτε από την ίδια την επιχείρηση (πχ επανεπένδυση κερδών), ή από εξωτερικές πηγές (πχ δανεισμό).

Οι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να:

 • Βρει κεφάλαια για επένδυση, μέσω κρατικών επιδοτήσεων
 • Βρει κεφάλαια κίνησης από διάφορες πηγές
 • Εξορθολογήσει την οικονομική της κατάσταση, προβλέποντας τις ταμειακές εισροές και εκροές, αλλά και διαμορφώνοντας συγκεκριμένη στρατηγική, όσον αφορά τις πιστώσεις που δίνει ή λαμβάνει.
 • Εξυγιάνει την εικόνα της και μειώσει τη φορολογική της επιβάρυνση

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

Οικονομολόγος Επιχειρήσεων-Λογιστής

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014 09:02

Επιχειρηματικό Πλάνο - Business Plan

Το πλάνο αυτό, έχει ως κύριο στόχο να στηρίξει την ιδέα του επιχειρηματία και να πείσει αυτόν που θα τη χρηματοδοτήσει ότι το επιχείρημα είναι βιώσιμο (δηλαδή ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα έχει πωλήσεις, οι οποίες θα επιστρέψουν τα κεφάλαια που αρχικά επενδύθηκαν, αλλά και τους πόρους που διατέθηκαν, με το απαιτούμενο κάθε φορά οικονομικό κέρδος).

Αυτό που χρειάζεται βέβαια ΠΡΟΣΟΧΗ, είναι, το επιχειρηματικό πλάνο πρώτα απ'όλα να πείθει τον επιχειρηματία τον ίδιο (καθώς το μεγαλύτερο κόστος το επωμίζεται αυτός) και κατά τη σύνταξή του να αποφεύγονται τα συνήθη λάθη, όπως για παράδειγμα:

 • Η τάση του ανθρώπου να τείνει να αποδέχεται ιδέες με περισσότερο ρίσκο, όταν τα οφέλη εκφράζονται υπό τη μορφή «αποφυγής οικονομικής ζημιάς»
 • Η τάση του επιχειρηματία να αποδέχεται ως σωστές τις πρώτες πληροφορίες που δέχεται, αλλά και να αποδέχεται πληροφορίες που στηρίζουν τις αποφάσεις που έχει λάβει υποσυνείδητα.

Σε δεύτερη φάση, το επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να πείθει τους ενδιαφερόμενους γενικότερα. Αυτοί μπορεί να είναι το δημόσιο, σε περίπτωση επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, η τράπεζα, σε περίπτωση δανεισμού, ή κάποιος ανεξάρτητος επενδυτής, που πιθανόν να θέλει να στηρίξει την επιχειρηματική ενέργεια.

Οι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή αξιολόγηση ή τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan, το οποίο σε γενικές γραμμές έχει την εξής Δομή:

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η' ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος

Οικονομολόγος Επιχειρήσεων - Λογιστής

Σελίδα 17 από 18