Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιδότηση 100% για έργα δημοσίου χαρακτήρα στην Πελοπόννησο

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER

 

Περιοχή εφαρμογής: Επιλεγμένοι Δήμοι στις Περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.363.600 € 

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: από 0 € μέχρι 600.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Επιλεξιμότητα δαπανών: από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Γράφει ο Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα, 
 • Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

 • Στήριξη  για  υποδομές  μικρής  κλίμακας  (ενδεικτικά: ύδρευση,  αποχέτευση, οδοποιία  εντός  οικισμού)
 • Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία.
 • Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές.
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Πολιτιστικά / συνεδριακά κέντρα, μουσεία, μύλοι, γεφύρια.
 • Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Πρόληψη και αποκατάσταση  δασών  και  δασικών  εκτάσεων  από  πυρκαγιές  και  άλλες  φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 3. Λοιπός εξοπλισμός
 4. Εξοπλισμός ΑΠΕ
 5. Μελέτες που σχετίζονται με εκτέλεση του έργου 
 6. Διαμόρφωση Χώρων
 7. Δαπάνες για απόκτηση γης
 8. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
 9. Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων.
 10. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης ISO
 11. Ανάπτυξη Λογισμικού
 12. Διαφημιστικές καταχωρήσεις.

 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται  από 14/5/2018 έως και 14/9/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε άμεσα στο 2105758594 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κος Τσακός).